Morski TV

Ispred Pule snimljena peraja najveće ribe iz svoje vrste na svijetu!

Objavljeno 23.5.2024.

U Aquarium Pula stigla je u ponedjeljak neobična snimka od kolega zoologa, dr. Christiana Königa i njegove supruge Kerstin (Ministarstvo za okoliš, klimu i energetiku Baden-Württemberga, Akademija za zaštitu prirode i okoliša), koji trenutno borave u Puli i vode studentske radionice. Kod hotela Splendid snimili su leđnu peraju ribe za koju pretpostavljamo da pripada najvećoj koštunjači na svijetu – velikom bucnju (Mola mola). Za razliku od nepomične i krute peraje morskog psa, leđna peraja ove vrste pokreće se ritmičkim oscilacijama, zbog čega i pliva istovremeno i bočno i kružno. Iako nije česta, autohtona je vrsta u Jadranu te u sjeverni Jadran zalazi najčešće u potrazi za meduzama, zooplanktonom i beskralježnjacima. Naseljava umjerene i tropske vode širom svijeta, preferirajući otvorene oceane, no povremeno se približava i obalama. Obično obitava na dubini od 200 metara, a povremeno izranja na površinu kako bi se očistila od parazita, pri čemu joj pomažu ribe čistači i ptice, i u potrazi za hranom. Iako je impresivan zbog svoje veličine, veliki bucanj potpuno je bezopasan. Prema IUCN-u od 2011. godine, ubraja se u ugrožene vrste kategorije VU (osjetljive vrste).

Izvor: Aquarium Pula


Lokacija snimke