Morski TV

Planinari snimili lavinu odronjenih stijena na Biokovu

Objavljeno 4.6.2024.

Na strmim i ogoljenim padinama Biokova aktivan je proces osipanja rastrošenog materijala, koji se nagomilava na morfološki pogodnim padinama u obliku sipara ili točila. S obzirom da je duljina kotrljanja krupnijih fragmenata veća, u dnu sipara nalaze se blokovi i veći komadi stijenske mase, a pri vrhu manji fragmenti. Materijal sipara je veoma rastresit i slabo konsolidiran, zbog čega mu je nosivost malena, a uz to je i nestabilan. Proces osipanja najučestaliji je u strmim terenima, poput ovoga, zbog čega iskusni planinari ne preporučaju planinarenje na ovakvom području. Dapače, jedan od njih prepričava svoje iskustvo: „Ovo je pokrenuta kamena lavina u gornjem pasu , to se dešava kada se trče niz sipar puno puta smo tu trčali i pokretali lavine ali nikad ovoliku.“ Stoga, ljudi, budite oprezni! Iako je blizu mora, Biokovo je izuzetno opasna planina!

Izvor: Biokovo


Lokacija snimke